תקלות והצעות לשיפור אתר צה"ל
לימודים על תיכוניים

החל מהגיעך לגיל 17 (על-פי הלוח העברי), אין באפשרותך ללמוד לימודים על-תיכוניים מבלי לקבל היתר בכתב מלשכת הגיוס האזורית. אם את/ה מעוניינ/ת לשפר ציוני בגרות או לבצע מבחן פסיכומטרי לאחר סיום שנת הלימודים, עליך לקבל אישור בכתב לכך מלשכת הגיוס האזורית, גם אם מועד הגיוס הידוע לך תואם את תוכניותיך. זאת, כדי שנוכל להזין במערכות המידע שלנו כי אושר לך ללמוד ואת מועד סיום הלימודים, כך נדע לא להקדים לך את מועד הגיוס שלך למועד שיפגע בלימודים או בהכשרה אליה נרשמת, אם אושרה לך.

למידע בנושא מסלולי עתודה לחץ כאן

הקוד האישי | עיקרי חוק שירות וביטחון | אמנת השירות | צור קשר
אתר זה הוקם ע"י צה"ל- לשם ומיטב :: כל הזכויות שמורות לצה"ל