לתשומת לבך - פורטל אנשים ברשת נתמך בצורה מיטבית בדפדפני Explorer 5.5 ומעלה בלבד. גלישה בדפדפנים אחרים עלולה לגרום תקלות בלתי צפויות באתר.
באתר זה בכל אתרי "אנשים ברשת"
חזרה לעמוד הראשי
הגשת קובלנה למפקדי היחידה (פ"מ 33.0301)
פניות לגורמים נוספים
פניות לקצינת פניות הציבור
הגשת קבילה לנציב קבילות חיילים (פ"מ 33.0336)
תפקידי קצין העיר בתחום הפרט
דרכי התקשרות - קציני ערים

הגשת קבילה לנציב קבילות חיילים (פ"מ 33.0336)
 
  1. כל חייל בשירות סדיר או בשירות מילואים, הורי החייל שנפגע או קרובי משפחה אחרים מדרגה ראשונה, רשאים להגיש קבילה לנקח"ל. אם אין לחייל קרובים כאמור, הוא יכול לבקש מאדם אחר לפנות בשמו.
  2. ניתן להגיש קבילה על מעשה שנתקיימו בו כל אלה:

א.      המעשה פוגע בחייל במישרין או מונע ממנו זכות המגיעה לו;

ב.      המעשה נוגע לסדרי השירות, לתנאי השירות או למשמעת;

ג.       המעשה הוא בניגוד לחוק, בניגוד לפקודות הצבא, בניגוד למנהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי- צדק בולט כלפי החייל.

  1. ניתן להגיש קבילה על מפקד, על חייל או על עובד צה"ל.
  2. קבילה תוגש בכתב, תוך ציון פרטי החייל הקובל (שם, מספר אישי, כתובות וטלפונים) ופירוט עובדות המקרה שעליו קובלים.
  3. לא יבוררו פניות שהוגשו לאחר שנה מיום המעשה נושא הקבילה, או לאחר שעברו 180 ימים משחדל הפונה להיות חייל בשירות פעיל, אלא אם מצא נציב הקבילות שיש סיבה מיוחדת המצדיקה את בירורה.
  4. כתובת לשליחת מכתבים: ת.ד 7052, תל אביב 64734, פקס : 03-6977135,                         דואר אלקטרוני (אינטרנט): nakhal@mod.gov.il

דואר אלקטרוני (צה"לנט):  קבילות ופניות

כתובת אתר נקח"ל באינטרנט: http://www.idf.il/nakhal

ובצה"לנט: http://idf/mugbal/units/nakhal/natziv.htm

  1. ניתן לפנות ולהתייעץ אם הנושא עליו מלינים מהווה עילה לקבילה, ואם מצוי בסמכות טיפולו של הנציב. קו הייעוץ פועל בימים א'-ה' בשעות 17:30 עד 20:00 וביום ו' 08:00 עד 12:30, בטלפון 03-6977433 , מטכ"לי 0399-7433
  2. ניתן לוודא קבלת פניות ופקסים שנשלחו במוקד פניות טל. 03-6977374,

              מטכ"לי 0399-7374 הפועל בימים א'-ה' משעה 08:00 עד 17:30 .
אתר זה הוקם ע"י צה"ל/לשם :: כל הזכויות שמורות לצה"ל