לתשומת לבך - פורטל אנשים ברשת נתמך בצורה מיטבית בדפדפני Explorer 5.5 ומעלה בלבד. גלישה בדפדפנים אחרים עלולה לגרום תקלות בלתי צפויות באתר.
באתר זה בכל אתרי "אנשים ברשת"
עמוד הבית > הוראות קריאה לשמ"פ >טפסים שלישותיים להורדה

הוראות קריאה לשמ"פ

להצגה בחר נושא :
טפסים שלישותיים להורדה

לנוחיותך חייל המילואים, העלנו מספר טפסים שלישותיים חשובים לאתר זה.

ניתן להוריד את הטפסים מן האתר  - להדפיס או לשמור על המחשב האישי שלך!

את הטפסים ניתן להחזיר בפקס למשרד הקישור.

אנו מקווים כי אופציה זו תקל עלייך במגעייך עם משרד הקישור

לא לשכוח כמובן לשלוח כל טופס נוסף לפי בקשת קצינת הקישור

שירות קל ונעים!

 

טופס 58 ? בקשה לשחרור/ קיצור/ פיצול/ דחייה של שירות מילואים

מטרת הטופס: בקשה לביטול/ קיצור/ פיצול/ דחייה של שירות מילואים מסיבות אישיות, משפחתיות, משקיות או סטודנטיאליות ,במקרים בהם צורכי החייל וצורכי צה"ל אינם עולים בקנה אחד. כמו כן, מילוי טופס 58 ייעשה במקרה של שחרור עודף מכסה/ פיצול שמ"פ ביוזמת היחידה לאחר יום הגיוס.

מילוי: יש למלא את הטופס בהעתק אחד, לפרט את הסיבות לבקשה ובמידת הצורך לצרף אישורים מתאימים. חייל המילואים ימלא את חלק ב' ויחתום בסופו.

דגשים: *הגשת בקשה זו אינה מונעת הגשת בקשה לוולת"ם, ולהיפך.

*החתימה על הטופס מהווה ויתור על מגבלות הקריאה לשמ"פ ? התראה, מרווח בין שמ"פ לשמ"פ ופיצול ? בשירות המילואים הנוכחי/ הבא.

*הגשת הבקשה אינה משחררת את החייל מהחובה להתייצב בהתאם לצו הקריאה, כל עוד לא בוטל הצו.

 להורדת הטופס

 

טופס בקשה להחזר הוצאות נסיעה לחייל מילואים

מטרת הטופס: בקשה להחזר הוצאות נסיעה במקרים בהם נדרש חייל המילואים לנסוע במהלך השמ"פ למקום השירות ובחזרה:

-         הוצאות נסיעה בתפקיד

-         הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית

-         הוצאות נסיעה ברכב פרטי

מילוי: יש למלא את סעיף א'- הצהרת החייל (פרטים אישיים, תאריכי המילואים, כתובת וחתימה). חובה לצרף את כרטיסי הנסיעה או לחילופין לציין מספר רכב עפ"י הצורך. יש למלא את פרטי הנסיעה עפ"י הסעיפים בטבלה, בכתב יד ברור וקריא. הטופס יועבר למשרד הקישור בצירוף כרטיסי הנסיעה להזנה ביחידה.

דגשים: חייל מילואים לא יזוכה בהחזר אם הנסיעות שביצע אינן בזמן ביצוע השמ"פ ואם לא עומד בקריטריונים לכך!

להורדת הטופס

 

 

כתב הסכמה לחריגי קריאה ? טופס 445

מטרת הטופס: הסכמת חייל המילואים להיקרא לשירות מילואים בניגוד להוראות הקריאה לשמ"פ מסיבות שונות, כלומר ב"חריגות קריאה".

מילוי: יש למלא את הפרטים האישיים, תאריכי השמ"פ שההתנדבות בתוקף לגביהם, סיבת החריגות ולחתום במקביל לסוג החריגות ובתחתית הטופס. הטופס יועבר למשרד הקישור ויאושר ע"י הגורם המתאים.

דגשים: יש להצהיר על ההסכמה למילואים למרות החריגות עם קבלת צו הקריאה.

להורדת הטופס

 

 

טופס 55 ? בקשת חייל לשינוי שיבוץ

מטרת הטופס: בקשה לשינוי שיבוץ/ העברה קל"ב מסיבות פרט.

מילוי: יש למלא את כל הסעיפים הדרושים, לפרט את סיבת הבקשה ולחתום בתחתית הטופס. כמו כן רצוי לצרף את כל הטפסים הרלוונטיים ע"מ למנוע עיכובים בתהליך. הטופס המקורי יועבר למשרד הקישור בצירוף המסמכים בתום המילוי.

דגשים: *טופס שלא ימולא במלואו ? לא יועבר והטיפול בו יתעכב!

*הטופס מועבר לטיפול המפקדה הממונה והתשובה לבקשה אינה מיידית.

להורדת הטופס

 

519-1 שאלון עדכון פרטים אישיים לחייל המילואים

מטרת הטופס: עדכון משרד הקישור בשינוי פרטים אישיים ווידוא עדכניות פרטים קיימים. זאת ע"מ לשמור על בסיס נתונים עדכני לשעת חירום ולשם קיום קשר שוטף ותקין בין חיילי המילואים למשרד הקישור.

מילוי: יש למלא את כל הפרטים המופיעים בטופס בדגש על כתובות מלאות, מקום עבודה, מספרי טלפון ודרכי יצירת קשר עדכניים, פרטים למקרה אסון ופרטי חשבון בנק. יש לחתום במקום המיועד לכך ולהעביר את השאלון למשרד הקישור תוך 14 ימים.

דגשים: *חובה על חייל המילואים להודיע ביוזמתו על כל שינוי בפרטים הבאים: שם פרטי/ משפחה, מען/ מקום שהות, מקום עבודה ומענו/ מספרי טלפון ופקסימיליה. חובת הדיווח הינה תוך 30 ימים מיום השינוי, אף אם לא נשלח אליו השאלון.

*במידה ומשרד הקישור עודכן טלפונית על שינוי בפרטים האישיים יידרש חייל המילואים למלא שאלון נוסף עדכני. שינוי כתובת לא יעודכן במערכת עד למילוי השינוי בכתב, לכן יש להקפיד על מילוי מהיר של הטופס.

להורדת הטופס

 

הצהרת התנדבות לשירות מילואים של צה"ל (עקב גיל) ? טופס 9197

מטרת הטופס: בקשה להמשיך ולשרת במילואים מעבר לגיל הפטור.

מילוי: יש למלא את הפרטים, לנמק את בקשת ההתנדבות, לחתום ולהעביר את הטופס למשרד הקישור.

דגשים: *בקשת ההתנדבות תועבר לסמכות המאשרת, ובמידה ותאושר ימשיך לשרת במילואים עד תום תקופת ההתנדבות, או הפסקתה בצורה יזומה ע"י החייל/ היחידה.

*הצהרת ההתנדבות מחייבת לשירות ביחידה, תוך ביצוע כל המשימות המוטלות על חייליה.

להורדת הטופס

 

בקשת התנדבות לשרת ביחידה שלא בהתאם לייעוד (נשוי + 6) ? טופס 9225

מטרת הטופס: בקשה לשרת ביחידה במקרה שנתוניו האישיים של חייל המילואים אינם מתאימים לשירות בפקודת הייעוד אליו נמנית יחידתו.

מילוי: יש למלא את חלק א' בטופס, על כל סעיפיו ולחתום בתחתיתו.

דגשים: * בקשת ההתנדבות תועבר לסמכות המאשרת, ובמידה ותאושר ימשיך לשרת במילואים עד תום תקופת ההתנדבות, או הפסקתה בצורה יזומה ע"י החייל/ היחידה.

*הצהרת ההתנדבות מחייבת לשירות ביחידה, תוך ביצוע כל המשימות המוטלות על חייליה.

להורדת הטופס

 

עדכון פרטי חשבון בנק

מטרת הטופס: עדכון פרטי חשבון בנק שנמצא לא תקין ע"י מת"ש. חשיבות העדכון רבה, שכן חשבון הבנק משמש את מת"ש למטרות תשלום תגמול מיוחד לזכאים, תשלום החזרי הוצאות ותשלומי משפחה בחירום.

מילוי: יש למלא את פרטי החייל, שם הבנק, קוד, שם הסניף ומספרו ואת מספר חשבון הבנק, לחתום ולהעביר בהקדם למשרד הקישור (אפשר בפקס).

דגשים: ניתן לעדכן את פרטי חשבון הבנק גם ע"ג טופס 519 ? שאלון עדכון פרטים אישיים, חלק א'.

להורדת הטופס


אתר זה הוקם ע"י צה"ל/לשם :: כל הזכויות שמורות לצה"ל