לתשומת לבך - פורטל אנשים ברשת נתמך בצורה מיטבית בדפדפני Explorer 5.5 ומעלה בלבד. גלישה בדפדפנים אחרים עלולה לגרום תקלות בלתי צפויות באתר.
חזרה לדף הבית
דבר הקמל"ר
מגן המילואים
תעודת משרת מילואים פעיל
חוק המילואים 2008
סקרים ומחקרים
מידע לאיש המילואים
שאלות ותשובות
מהווי המילואים
יום ההוקרה למערך המילואים
טלפונים שימושיים
קישורים חשובים
צרו קשר
עדכונים שוטפים
מידע לאיש המילואים
חזרה לדף הבית >  מידע לאיש המילואים
 
תגמולי המילואים וסל הרווחה ליחידות

1. מדיניות התגמולים והשתתפות בהוצאות

*כלל התשלומים יועברו לחשבונם הישיר של חיילי המילואים הזכאים בחודש מאי, כפי שמדווח ברישומי צה"ל. מומלץ לחיילים לוודא כי חשבון הבנק שלהם מעודכן ברישומים.

כללי התגמול המיוחד

נוסף לתגמול הניתן ע"י המוסד לביטוח לאומי כפיצוי על אובדן שכר, קיימת בצה"ל מערכת נפרדת של תגמול חייל המילואים בעבור שירותו וכהוקרה על תרומתו לביטחון המדינה.

תגמול זה הינו התגמול המיוחד והוא ניתן לחיילי המילואים החל משנת 1996. מדי שנה מתעדכנים הקריטריונים לזכאות בהתאמה למספר המשרתים וממוצע ימי השירות הכלל צה"לי.

התגמול המיוחד ניתן לחיילי מילואים אשר צברו מכסת ימי שירות במהלך שנת עבודה אחת. מכסת הימים המזכה נקבעת מדי שנה לגבי השנה שקדמה לה, ועימה נקבע גם גובה התגמול, בשל קביעת הקריטריונים למול הנתונים הכוללים של שנה מלאה, חייל המילואים מזוכה בתגמול המיוחד במהלך השנה בה ביצע את שירותו, כך שמדי שנה מועברים התשלומים ישירות לחשבון הבנק של כל החיילים הזכאים. עד לשנה זו הועברו התשלומים ב-1 באפריל לחיילי המילואים, השנה הוחלט לאחד כלל התשלומים וההטבות הניתנים לחיילי המילואים ולשלמם ב-1 במאי כחלק מציון אירועי יום ההוקרה למערך המילואים.

התגמול המיוחד ישולם לכל חייל מילואים אשר שירת בשנת 2009 לפחות 32 יום במצטבר. הימים שיימנו לצורך בדיקת הזכאות יהיו על בסיס שנה קלנדארית (01.01.09-31.12.09)

סכום התגמול מחושב עפ"י מספר ימי המילואים שביצע החייל כמפורט להלן:  תגמול בגובה  100 ש"ח יינתן בגין כל יום שמ"פ החל מהיום ה-32 ועד ליום ה-60.

התגמול המיוחד ישולם עד לתקופה של 60 יום, למעט לבעלי תפקידים מיוחדים, כפי שאושרו ע"י ר' אכ"א (מפקדים ברמת מפקד פלוגה ומעלה ומקביליהם בזרועות).

כללי הזכאות לתגמול זה אינם שונים לעומת שנת 2008.

חשוב! כללי התגמול נקבעים ע"ב שנה קלנדרית. דהיינו - בגין שירות רצוף שהחל בשנת 2009 וגלש לשנת 2010, יחושבו רק הימים שבוצעו בשנת 2009.

 התגמול הנוסף
 
חוק שירות המילואים התשס"ח נכנס לתוקפו ב - 1 לאוגוסט 2008. החוק מהווה תקדים בכך שהוא מביא תפיסה כוללת לטיפול במערך המילואים מן המסד ועד הטפחות, מבניין הכוח על מרכיביו השונים , עבור דרך הפעלת המערך בשיגרה ובחירום וכלה בנושאים העוסקים בפרט - פיצויי תגמול והוקרה.
 
החוק קובע תגמול נוסף לחיילי מילואים פעילים , התגמול הנוסף יהא ממקורות האוצר וישולם ע"י רשות המיסים .
 
גובה התגמול נקבע כשווה ערך נקודות זיכוי במס ושיעורו עד 2 נקודות זיכויי שהן 4,920 ש"ח. יחד עם זאת זהו מענק אשר איננו דורש תיאומי מס או כל פעילות אחרת מצד הפרט, התשלום הוא נטו כאשר המס שולם כמקור.
 
התשלום יבוצע בסמוך לחודש מאי של כל שנה, בסמוך ליום ההוקרה למערך המילואים.
 
במקרים בהם ימי מילואים אינם תואמים את הביצוע בפועל יש לפנות ישירות למשרד הקישור לשם תיקונם.
 
תגמול זה הוא חלק מהמכלול השלם של תפיסת מרכיבי הפיצוי והתגמול למשרתי המילואים במסגרת שיפוי המענים לפרט כנגזרת מחוק שירות מילואים.
 
תגמול זה ניתן בכל שנה עבור השנה החולפת ועפ"י שמ"פ שבוצע בשנה הקלנדארית , קרי - 1/1 עד 31/12 בכל שנה.
 

כללי התשלום לתגמול הנוסף לשנת 2010

בוצעה הורדת סף הזכאות לתגמול הנוסף ולפיכך יזוכו כל חיילי המילואים אשר ביצעו לפחות 16 ימי מילואים במצטבר בשנת 2009 (לעומת שנת 2008 בה זוכו מהיום ה-18).


סכום התגמול מחושב עפ"י מספר ימי המילואים שביצע חייל המילואים כמפורט להלן :
1) 2,460 ש"ח ( שווי נקודת זיכוי במס), ישולם לחייל מילואים שביצע בין 16 ל- 26.5 ימי מילואים בשנת 2009.
2) 3,690 ש"ח ( שווי נקודה וחצי זיכוי במס), ישולם לחייל מילואים שביצע בין 27 ל- 36.5 ימי מילואים בשנת 2009.
3) 4,920 ש"ח ( שווי שתי נקודות זיכוי במס), ישולם לחייל מילואים שביצע  37 ימי מילואים ומעלה בשנת 2009.

התשלום יבוצע ע"י רשות המיסים ישירות לחשבון הבנק של החייל כפי שמדווח ברישומי צה"ל. רשות המיסים תשלח הודעת תשלום אישית לכל חייל לביתו.

השתתפות בהוצאות בגין שירות המילואים

השתתפות בהוצאות הנלוות לשירות המילואים (הוצאות נסיעה, טלפונים וכד') ניתנות לחייל מילואים שלא צבר זכאות לתגמול המיוחד. ההשתתפות בהוצאות באה בנוסף לשוברי הנסיעה הניתנים לחיילים הנוסעים בתחבורה ציבורית.

גם תשלומי ההשתתפות בהוצאות מועברים ישירות ע"י צה"ל לחשבון הבנק של החייל המילואים והם באים בנוסף לתגמול הביטוח הלאומי. כמו בתגמול המיוחד, סכומי התשלום וכלליו נקבעים מידי שנה לגבי השנה החולפת, לפיכך הפירוט האמור לעיל עשוי להשתנות מדי שנה והוא בא להמחיש את גובה התשלום בלבד.

כללי התשלום להשתתפות בהוצאות אישיות לשנת 2010

השנה, בוצעה הורדת סף הזכאות לתגמול עבור השתתפות בהוצאות ולפיכך חייל מילואים שביצע במהלך שנת 2009, שירות מילואים של עד 15 ימי מילואים במצטבר, ואינו זכאי לתגמול המיוחד או התגמול הנוסף, זכאי לתגמול עבור השתתפות בהוצאותיו שנגרמו עקב שירות המילואים (הוצאות בגין נסיעות , טלפון וכו') החל מהיום ה-6. (לעומת שנת 2008 בה זוכו מהיום ה-7).

ההשתתפות בהוצאות האישיות תשולם, בתנאי שבתקופת המילואים הייתה רצופה בימים, כמפורט להלן:

150 ש"ח עבור כל תקופת מילואים רצופה בת 6-10.5 יום.

300 ש"ח עבור כל תקופת מילואים רצופה בת 11-15.5 יום.

גובה ההחזר הוא עבור כל תקופה (רצף) ולא עבור כל יום בנפרד במהלך התקופה.

 

המעוניינים לערוך בירור אודות זכאותם יכולים לפנות למוקד בירורים במת"ש טלפונית: 03-5699999 ולבחור בשלוחה של מילואים או דרך אתר האינטרנט של מת"ש.

2. סל רווחה ליחידות מילואים
סל רווחה מחולק מזה מספר שנים ליחידות המילואים לצורכי פעילויות רווחה, פרט וחיזוק הקשר בין חייל המילואים ליחידתו כגון: ערבים יחידתיים, פריטי לבוש ופעילויות גיבוש נוספות. 

להלן פילוח חלוקת סל הרווחה ליחידות השונות:

היקף כ"א ביחידה

דרג א'

דרג ב'

50-150

12,000

10,000 

151-250

16,000

12,000

251-450

22,000

14,000  

451-650

25,000

16,000 

651 ומעלה

28,000

20,000


את כל המידע הרלוונטי על סל הרווחה, כולל טפסים, אפשרויות למימוש סל הרווחה ודרכים ליצירת קשר, ניתן למצוא באתר מדור מר"י.

3.תעודת משרת מילואים פעיל

בבסיסו של חוק המילואים עומד עקרון האבחנה המותרת, המאפשר לתגמל ולתעדף את האלו המבצעים שירות מילואים. התעודה מהווה כלי למינוף מערך המילואים ומיקוד הטיפול באוכלוסיה המשרתת ומבצעת שירות מילואים פעיל. 
מטרת התעודה הינה להוקיר את חיילי המילואים המבצעים מילואים באופן פעיל ולייחדם- הן במישור באזרחי והן במישור הצבאי. התעודה משמשת לשם קבלת הטבות מטעם משרדי הממשלה וגופים ציבוריים ופרטיים אשר יירתמו לנותני הטבות למערך.
כללי זכאות - "משרת מילואים פעיל" הינו חייל מילואים אשר ביצע 10 ימי שירות פעיל ומעלה במהלך השנה הקלנדארית האחרונה. לפרטים נוספים ולרשימת ההטבות, לחצו כאן. 
 

4.נציבות שרות המדינה - הקלות למשרתים במילואים
נציב שירות המדינה אישר הקלות לחיילי מילואים העובדים בשירות המדינה.

להלן ההקלות:
א. המשרדים ויחידות הסמך מונחים להימנע מכל פגיעה בעובדים על רקע שירותם במילואים, ולקבל בהבנה ולעודד את עובדת שירותם של העובדים במילואים. 

ב. עובד שהשלים ברצף שירות מילואים של 21 ימים ומעלה במשך שנה קלנדרית, יהיה זכאי ליום חופשה, מעבר למכסה השנתית שהוא זכאי לה.
ג. כמו כן, עובד שהשלים שירות מילואים של 21 יום ומעלה במשך שנה קלנדרית יהיה זכאי להטבות הר"מ: 

  • גמישות בצבירת ימי החופשה. 
  • אפשרות ניצול מכסת שעות נוספות או כוננות שהעובד היה זכאי להם בעת שירותו במילואים, בתום שחרורו משירות המילואים.
  • התחשבות בעת בחירת עובדים מצטיינים. 
  • מתן עדיפות למשרתים במילואים בעת העלאה בדרגה, דרגה אישית או בעת קיצור פז"מ לדרגה. 
  • ציון שירות המילואים של העובד בעלונים המתפרסמים ביחידות.

לצורך קבלת ההקלות הנ"ל, על העובד להציג אישור על סיום שירות מילואים רצוף, או על מספר ימי מילואים בשנה (ניתן לקבל באתר אכ"א באינטרנט או בקצין העיר).
ניתן למצוא את הנחיית נציבות שירות המדינה (הודעה מס' סד/11) באתר
http://www.civil-service.gov.il.

 

*כל ההודעות כתובות בלשון זכר, אך מיועדות לשני המינים.

בחזרה לרשימה הבא>
ולת"ם |  רווחת יחידות |  אישורים צבאיים |  הוראות הקריאה לשמ"פ |  חובות וזכויות איש המילואים אתר זה הוקם ע"י צה"ל/לשם וקמל"ר :: כל הזכויות שמורות לצה"ל שלח לחבר       | חזור למעלה