לתשומת לבך - פורטל אנשים ברשת נתמך בצורה מיטבית בדפדפני Explorer 5.5 ומעלה בלבד. גלישה בדפדפנים אחרים עלולה לגרום תקלות בלתי צפויות באתר.
באתר זה בכל אתרי "אנשים ברשת"
בחזרה לעמוד הראשי
  
מלחמת יום הכיפורים
סגן פיין אפרים 2146164
תיאור המעשה:
סגן אפרים פיין שימש כ-מ"מ בפלוגת חי"ר שנלחמה ברמת-הגולן. ב-7 באוקטובר 1973, כשהגיעה הפלוגה לנפח, התפצלה לחוליות כדי לעמוד על ציר "הנפט", לחסום את הדרך לטנקים סוריים ולמנוע נחיתת מסוקים. סגן אפרים פיין נשאר בכניסה לנפח עם 2 חוליות "בזוקה", ומאחר שחייליו קיבלו הלם, נשאר למעשה רק עם עוד סמל. הוא הצליח לבלום חדירת טנקים סוריים על-ידי 3 פצצות שהיו בידיו וביריות במקלע כבד. לאחר מכן נסע להביא רכב לחילוץ פצועים. במעשיו אלה גילה אומץ-לב, תושייה וקור רוח למופת.
על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת
אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי
אתר זה הוקם ע"י צה"ל/לשם :: כל הזכויות שמורות לצה"ל