רפואי
ראש מדור לשכות גיוס במפקדת קצין רפואה ראשי תענה על שאלותיכם בפורום.

חזרה לרשימת קבוצות הדיון   רענן תצוגה
<<