לתשומת לבך - פורטל אנשים ברשת נתמך בצורה מיטבית בדפדפני Explorer 5.5 ומעלה בלבד. גלישה בדפדפנים אחרים עלולה לגרום תקלות בלתי צפויות באתר.
באתר זה בכל אתרי "אנשים ברשת"

מטרת המסע

מסע 'עדים במדים' מהווה מרכיב מרכזי בהנחלת זיכרון השואה, משמש תשתית להרחבת הזהות הפיקודית והערכית ומחזק את תחושת השליחות למדינה ולצבא.

יעדים


1.  חיזוק תחושת המחויבות של המפקד לצה"ל, למדינת ישראל כמדינה דמוקרטית ולעם היהודי
2.  חיזוק כשירות המפקד לעיסוק בסוגיות הזהות, כבוד האדם , מנהיגות יהודית בשואה כפועל יוצא מתפישת 'יעוד ויחוד'.
3.  עיבוד מושג הגבורה כפי שבא לידי ביטוי בתקופת השואה וביטויו כיום בצה"ל ובחברה הישראלית.
4.  עיבוד החוויה האישית למחויבות פיקודית והפיכת המפקד לנאמן ביחידתו ובסביבתו להנחלת זיכרון השואה.

אתר זה הוקם ע"י צה"ל/לשם וחיל החינוך והנוער :: כל הזכויות שמורות לצה"ל
חזרה לעמוד ראשי