לתשומת לבך - פורטל אנשים ברשת נתמך בצורה מיטבית בדפדפני Explorer 5.5 ומעלה בלבד. גלישה בדפדפנים אחרים עלולה לגרום תקלות בלתי צפויות באתר.
באתר זה בכל אתרי "אנשים ברשת"
חזרה לדף הבית
דבר קח"ר
על החיל
תפקידים ומסלולים
תחומי העיסוק בחיל
עוד משלנו
שאלות ותשובות
גלריית תמונות
מידע מקצועי
ערכים ו"רוח צה"ל"
ניתן לנווט בעץ האתר על ידי שימוש בתפריט
חזרה לדף הבית >  תחומי העיסוק בחיל >  ערכים ו"רוח צה"ל"
 
מבנה מסמך "רוח צה"ל"

מסמך רוח צה"ל בנוי מארבע חלקים:

1. מבוא
המבוא מהווה מעין תקציר של המסמך כולו. הוא מסביר את תפקידו של צה"ל ואת הציפיות הבסיסיות מהחיילים להקדיש את כל כוחותיהם להגנת המדינה, תוך שמירה על חוקי המדינה ועל כבוד האדם.

2. "רוח צה"ל" - הגדרה ומקורות
במסמך "רוח צה"ל" מצוינים ארבעה מקורות:
1. מסורת צה"ל ומורשת הלחימה שלו.
2. מסורת מדינת ישראל על עקרונותיה הדמוקרטיים.
3. מסורת העם היהודי לדורותיו.
4. המקור הרביעי "ערכי מוסר אוניברסליים", מהווה תשתית הכרחית לפיתוח השקפת עולם מוסרית, המבוטאת גם ברשימת הערכים בהמשך, ומהווה מקור הזדהות נוסף לכלל המשרתים בצה"ל, יהודים ושאינם יהודים, עם המסמך.
סדר הופעת המקורות נקבע לפי הסדר מהקרוב-המקומי, לרחוק-הכללי.

3. ערכי היסוד
ערכי היסוד הם התשתית והמסגרת הכללית לרשימת הערכים. אלה הם הערכים הבסיסיים של צה"ל, הם התשתית, מקור הצמיחה וההשראה ליתר הערכים במסמך. הואיל ומדובר בערכי יסוד אין הם כוללים התייחסות לסוגי מעשים ספציפיים הנדרשים מהחייל.

א. "הגנת המדינה, אזרחיה ותושביה"
ערך זה מבטא את תכלית קיומו ופעולתו של הצבא.

ב. "אהבת המולדת ונאמנות למדינה"
הערך כולל שלושה מעגלים: מולדת, מדינה והעם היהודי. המולדת הינה מושג רוחני, מנותק משאלת הגבולות. לאהבת המולדת שותפים כל המשרתים בצה"ל, יהודים ושאינם יהודים. הביטוי "מדינה דמוקרטית המהווה בית לאומי לעם היהודי" מבטא את אופייה היהודי של המדינה. עם זאת המחויבות מנוסחת כך שאינה במישרין כלפי העם היהודי אלא היא מתווכת ע"י המדינה הדמוקרטית. המושג "אהבת המולדת" מבטא את היחס הרגשי העמוק המניע את חיילי צה"ל. הדרישה מהחייל איננה שיאהב, מכיוון שקשה לצוות על רגשות כאלה. עם זאת, אנו שואפים ליצור זיקה בין החייל למולדתו ומחנכים את חיילי צה"ל בהתאם. הדרישה היא שהחייל יהיה מחויב ומסור למדינה המכוונת את פעולות הצבא.

ג. "כבוד האדם"
זהו הערך המוסרי העליון שאמור להנחות את חיילי צה"ל בפעילותם. בבסיס הערך מונח הרעיון בדבר המעמד המיוחד של האדם באשר הוא. במערכת הצבאית חשוב במיוחד להדגיש ערך זה בשל סכנת הפגיעה בחיי אדם, ובשל הסכנה להשפלה ושימוש לרעה בכוח ובסמכות, גם כלפי חברינו וגם כלפי אלה שמולנו - אוכלוסייה אזרחית או אויב.

סדר ערכי היסוד אינו שרירותי; הערך הראשון, "הגנת המדינה, אזרחיה ותושביה", הוא הערך התפקודי המרכזי המכוון את פעילות הצבא. "אהבת המולדת ונאמנות למדינה" הוא הערך המוטיבציוני העיקרי, האמור להנחות את פעילות הצבא ומבטא את ייחודו של צה"ל כזרוע של מדינת ישראל, מדינתו של העם היהודי. ערך "כבוד האדם" הוא ערך המגביל את פעילות הצבא מבחינה מוסרית.

4. רשימת הערכים
ערכי "רוח צה"ל" מביעים את ההתנהגות הרצויה של כל חייל המשרת בצבא, בעל עת. חלק מן הערכים מבטאים אידיאלים מוסריים כחיי אדם או טוהר הנשק. אחרים, כגון מקצועיות ומשמעת, קשורים באופיו של הארגון הצבאי ונועדו לסייע לו כדי לתפקד במיטבו לצורך השגת מטרותיו.

רשימת הערכים המופיעים ב"רוח צה"ל" כוללת:
- דבקות במשימה וחתירה לניצחון
- אחריות
- אמינות
- דוגמא אישית
- חיי אדם
- טוהר הנשק
- מקצועיות
- משמעת
- רעות
- שליחות

הערך "דבקות במשימה וחתירה לניצחון" נמצא בראש הרשימה. ערך זה נתפס כראשון בין שווים על מנת להבליט את אופיו של צה"ל כגוף לוחם. (זהו הערך היחיד המופיע בנוסח כמעט זהה לעקרונות המלחמה). שאר הערכים מסודרים על-פי סדר הא"ב כדי להדגיש שכולם חשובים באותה מידה.

חזור
צור קשר |  חדשות והודעות אתר זה הוקם ע"י צה"ל/לשם וחיל החינוך והנוער :: כל הזכויות שמורות לצה"ל שלח לחבר       | חזור למעלה