תקלות והצעות לשיפור אתר צה"ל

 דרכי פעולה

אל משרד פניות הציבור רשאי לפנות כל אדם, בכל עניין הנוגע לצה"ל ולשירות בו, אם בטענה, תלונה, הערה, בקשה, הארה, תודה וכד`.
כל פנייה ראויה לקבלת התייחסות.
כל פנייה תטופל תוך שמירה על פרטיות החייל, לפיכך פנייה בשמו של חייל תטופל רק בצירוף ייפוי כוח או כתב הסכמה חתום ע"י החייל.
מתן מענה מיידי לפניות על רקע מצוקה נפשית.
סיוע בפתרון בעיות המצריכות טיפול מיידי.

פניות העוסקות בתחום הרפואה מטופלות על-ידי חיל-הרפואה

בפניות בתחום הרפואה יש לפנות אל מוקד זימון התורים והמידע של חיל הרפואה בטלפון: 03-9489999, מטכ"לי 0333-9999 (שלוחה 3).

פניות שעניינן גיוס לצה"ל אינן מטופלות על-ידינו

משרדנו אינו מטפל באופן ישיר או עקיף בגיוס או במיועדים לשירות ביטחון. אין ביכולתנו להשיב לפניות אלו.
בכל פניה או קבלת מידע בנושא מיועדים לשירות ביטחון ניתן לפנות למרכזי המידע בלשכות הגיוס או לחילופין דרך אתר האינטרנט של מנהל הגיוס עולים על מדים

פניות באמצעות אתר האינטרנט

פניות באמצעות הטלפון

לרשות הציבור הרחב עומד "קו פתוח" - מענה טלפוני הפועל 24 שעות ביממה. מטרתו הינה סיוע לפניות דחופות שאינן סובלות דיחוי, כגון מצוקה על רקע נפשי, שלילת זכויות של חייל או אירועים הדורשים התערבות מיידית.
טלפון רב קווי- 03-5691000, מטכ"לי: 0302-1000.

פניה

ניתן להעביר באמצעות הפקס או הדואר.
יש להקפיד על כתב-יד ברור.
פקס: 03-5699400, מטכ"לי: 0302-9400.
דואר צבאי: 02919.

דרכי פניה
טלפון רב קווי - 03-5691000   |  פקס - 03-5699400
אתר זה הוקם ע"י צה"ל/לשם :: כל הזכויות שמורות לצה"ל
W3C XHML1.0   W3C CSS   תו נגישות רמה 2