תקלות והצעות לשיפור אתר צה"ל
תגי כובע
סמל צה"ל, סמלי החילות וסמלי השוחרים והפנימיות הצבאיות
סמל צה"ל
צה"ל
סמלי החילות
החיל הכלליחיל האווירחיל ההנדסהחיל הים
חיל החימושחיל החינוךחיל הרפואהחיל הלוגיסטיקה
חיל המודיעיןחיל מודיעין השדהחיל המשטרה הצבאיתחיל הפרקליטות הצבאית
חיל הרגליםחיל השלישותחיל השריוןחיל התותחנים
חיל התקשובפיקוד העורףחיל הרבנות הצבאית
סמלי שוחרים
המכללה הטכנולוגיתבי"ס טכני חיל האווירהפנימייה הצבאיתשוחר חיל הים
שוחר צבאי
היכן עונדים את הסמלים?
אופן ענידת תגי הכובע

תגי כובע:
חייל יענוד את תג הכובע של החיל שאליו הוא משתייך, בכפוף למפורט בסעיפים שלהלן:

קציני סגל הפיקוד הכללי:
ראש המטה הכללי יענוד את סמל צה"ל כתג כובע בעוד שמפקד חיל או קצין חיל ראשי יענדו את תג הכובע החילי.
קציני חיל האוויר וחיל הים בסגל הפיקוד הכללי, או קצינים בחילות השדה, המאוגדים במסגרת מז"י, יענדו את תג הכובע החילי.
יתר קציני הפיקוד הכללי, שדרגתם אל"ם ומעלה, יענדו תג כובע ספ"כ (סגל פיקוד כללי).
קצינים המייצגים את הצבא בנספחויות בחו"ל יענדו תג כובע ספ"כ מוזהב, פרט לנספחי חיל האוויר וחיל הים , שיענדו את תג הכובע החילי.

חייל בעל שיוך חילי חכ"ל יענוד את תג הכובע כדלקמן:
חיילי מפצ"ר ומשפטנים המוצבים ביחידות הצבא השונות יענדו תג כובע מפצ"ר.
ביחידות הכפופות לחילות - תג הכובע של החיל שאליו כפופה יחידת החייל.

יתר החיילים בעלי שיוך חילי חכ"ל יענדו תג כובע חכ"ל.
טירון יענוד תג כובע של החיל בו שובץ (טירונים שטרם נקבע להם שיוך חילי יענדו תג כובע של חיל כללי).
תגי הכובע של נגדים יחידתיים שדרגתם רס"ל ומעלה, בכוחות היבשה, ותגי כובע של כל החוגרים בחמ"ץ, הנמצאים בתפקידי שיטור ובתזמורת צה"ל, יהיו עשויים מפליז מוזהב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אתר זה הוקם ע"י צה"ל/לשם :: כל הזכויות שמורות לצה"ל